Въпроси

Автор: D & D Мебел

Какъв процнет от цената на поръчката взимате за капаро?

Капарирането на поръчката направена от Вас е на стойност 50 % от общата стойност.

Какви са сроковете за изпълнение на поръчка?

Сроковете за изработването на желаната от Вас мебел са в рамките на 15-30 работни дни от капарирането.

Забележка: Сроковете варират спрямо сложността на проекта.

Tранспортът и монтажът са включени в цената.